Поздравления от представители на структурите на Демократическата партия

Представители на специализираните структури на партията и на регионалните областни съвети, са изпратили своите послания на ентусиазъм в последните часове на втория ден от VI Национален конгрес на Демократическата партия.

След първия ден на презентации в Конгресния дворец на Нголо, където се провежда Националния конгрес на Демократическата партия, активистите не спират да изразят своята лоялност към основателя и президент на това сдружение.

Представители на движения на специализирани структури, и на регионални и областни съвети са изказали своите предложения на Обианг Нгема Mбасого по време на конгреса .