ЮНЕСКО обявява победителите за Международната награда ЮНЕСКО- Екваториална Гвинея в сферата на науките

Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, обяви победителите в Международната награда ЮНЕСКО – Екваториална Гвинея в сферата на науките 2017, чиято церемония ще се проведе на 4 декември в Гранд Хотел Джиблохо

Победителите са:
– Oрганизация за изследвания в селското стопанство ( Волкани център, Израел). Институтът успешно развива авангардни иновации и методологии в изследванията в селското стопанство с практически приложения и програми за изграждане на капацитет, за да се насърчи сигурността на храните в сухи, полусухи и пустинни условия, за напредъка на човешкото благополучие.
– Руй Луис Гонсалвеш дос Рейс (Университета в Миньо, Португалия), за изключително иновативно развитие и инженернинг на паметта, включително тъканното инженерство, регенеративната медицина, стволови клетки и принос на лекарства, които имат значителен потенциал за подобряване здравето на хората.

Иван Антонио Изкиердо ( Биомедъл Ресърч Институт, Католическия университет в Рио Гранде до Сул, Бразилия), за откритията му върху механизмите на процесите на паметта, включително консолидация и възстановяване и клинични приложения в стареене, психични разстройства и невродегенеративни заболявания, които водят до насърчаване на качеството на човешкия живот.