Заседание на Комисията на Икономическата и парична общност на Централна Африка за свободно движение в рамките на Общността

В Малабо се намира Комисията CEMAC, отговорни за проверката на степента на спазване на решенията на последната среща в Джиблохо, на върха на държавните и правителствени ръководители на Икономическата и парична общност на Централна Африка (CEMAC) за свободното движение на хора и имоти в тази общност.

Вторник, 08-ми август министърът на външните работи и сътрудничеството, Агапито Мба Мокуй, представляващ правителството, бе начело на срещата на Комитета на CEMAC , заедно с Паскал Юби, комисар на Общия пазар. На срещата присъстваха заместник-министърът на Министерството на вътрешните работи и местните корпорации, Марселино Асумум Нсуе Окомо, както и представители на различни министерства.