Президентът на Федерална република Германия поздравява Обианг Нгема Мбасого

Франк Уокър, президент на Федерална република Германия, изпрати поздравително послание до държавния глава на Екваториална Гвинея по повод Деня на националната независимост.