Президентът на Републиката се среща с наблюдатели от изборите

Законодателните и общински избори, проведени на 12 –ти ноември по цялата национална територия, бяха проведени с прозрачност, спокойствие и доверие. По принцип не са имали смущения и по-голямата част от наблюдателите са работили без препятствия във всички избирателни секции, а графиците за отваряне и затваряне бяха спазени внимателно.

Това са най-важните данни от единодушния доклад, изготвен от международните наблюдатели, които са работили на предишните избори за Камарата на депутатите, Сената и общинските правителства на цялата национална територия.

Представянето на тези резултати се състоя на 20-ти ноември в Народния дворец на Малабо в публиката, която президентът на Републиката Обианг Нгема Мбагого даде на тази международна група.