Министърът на информацията поздравява своето ръководство за работата, извършена през 2017 г.

Министърът на информацията, пресата и радиото, Еугенио Нзе Обианг се срещна в сряда, 31 –ви януари, с ръководството на своя отдел, с цел да оцени работата, извършена през 2017 г.
По време на срещата генералните директори, секторните директори и ръководителите представиха своите предложения и работни планове за 2018 г.