Китайският президент настоява за висококачествено икономическо развитие

На 5 –ти март, на първата сесия на ХІІІ Национален народен конгрес, най-високата законодателна власт на страната , по време на дебат с депутати от автономния регион Вътрешна Монголия, президентът на Китайската народна република Х.С. Джинпинг заяви, че Фокусът на висококачественото икономическо развитие трябва да бъде насочен към трансформацията и модернизацията на отраслите.