Президентът на Републиката се среща с Организационния комитет по събитията

Президентът на Републиката , Обиан Нгуема Мбасого се срещна на 19-ти март с членовете на Националния комитет за организиране на срещи на високо равнище и конференции. Срещата се проведе в Народния дворец на Малабо.
Самите координатори на различните подкомитети, които съставляват тази комисия, са се събрали, за да  разискат следващите две събития, на които ще бъде домакин Екваториална Гвинея: връчването на награда Екваториална Гвинея-ЮНЕСКО  за научни изследвания в науките за живота, в четвъртото си издание и Първата конференция по психично здраве.

Президентът на републиката и присъстващите коментираха датите, на които ще пристигнат  участниците, включително и няколко президенти на приятелски страни, медицински учени, техници и експерти от сектора на ЮНЕСКО и генералния директор на агенцията.

Президентът на нацията даде насоки на всеки от координаторите относно необходимите разпоредби за успеха на тези две международни събития.