Първи Съвет на министрите на новия правителствен екип

Председателствано от Обианг Нгуема Мбасого, правителството проведе първия си Съвет на министрите на 2-ри март в Народния дворец на Малабо, след преоформянето на предишния екип.
Държавният глава , като председател на Съвета на министрите  е дал общи насоки на всички отговорници за различните отдели, които съставляват текущия правителствен екип  в насока към по-голяма строгост при изпълнение на възложените им функции.
Президентът е подчертал необходимостта от възстановяване на икономиката, поради световната икономическата криза , както и прилагането на различни програми за преориентиране на  политическия, културния и социалния план Хоризонт 2020.
Той също така сподели и за необходимостта от по-голяма прозрачност в отделите, за увеличаване на приходите в държавните хазни, за да се задоволят нуждите на народа на Екваториална Гвинея, на които правителството трябва да служи.