Държавният глава открива III-та икономическа конференция за март 2019 г.

Президентът на Републиката, Обианг Нгема Mбасого прие  постановлението за провеждането на Трета национална икономическа конференция през март 2019 г. в град Сипопо на тема „Укрепване на социалното равенство и социална икономическа диверсификация“.

Това решение се приема с цел да се препрограмира  съществуващия план за икономическо и социално развитие „Екваториална Гвинея Хоризонт 2020“, приет в края на II –тата Национална икономическа конференция в град Бата през ноември 2007 г.

Планът „Хоризонт 2020“ има за цел да направи преход от една икономика, зависима от въглеводородите, и да насърчи социалното сближаване чрез намаляване на бедността и подобряване на социалното благосъстояние.

За постигането на тези цели планът беше структуриран на две фази. На първо място, преобразуване 2008-2012, проектирано с цел полагане на основите за повишаване на производителността и ускоряване на икономическия растеж и на второ място, в спешна фаза 2013-2020, посветена на насърчаване на укрепването на основите на устойчиво икономическо и социално развитие.