Обианг Нгема Мбасого постановява създаването на Координационния комитет срещу прането на пари

Постановлението за създаване на Национален координационен комитет за борба с прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение , започва с изложение на мотивите, съдържащи се в основния закон на Екваториална Гвинея, който гласи, че една от основите на Екваториално гвинейското общество е икономическото развитие на страната.

Указът, който се стреми да гарантира, че Екваториална Гвинея отговаря на правилата за държавата от 40 + 9- Препоръките на FATF, е бил одобрен след обсъждане на заседанието на кабинета на 13-ти  април ,по предложение на Министерството на финансите, Икономиката и планирането.

Националният координационен комитет (CNBC), под ръководството на  министъра на финансите, икономиката и планирането, е отговорен за организацията, координацията и контрола на цялата национална територия на дейността на Аниф, насочени към ефективното прилагане на препоръки на FATF в Екваториална Гвинея.