Подписване на споразумения за сътрудничество между Екваториална Гвинея и Индия

На 8-ми април в Народния дворец на Малабо, се подписа споразумение за сътрудничество между Екваториална Гвинея и Република Индия и същевремено се проведе пресконференция на президентите на двете страни.

Преди да подпишат споразумението, двамата държавни глави Обианг Нгема Mбасого и  Рам НАхт Ковинд проведоха  двустранна среща, на която присъстваха съответните им официални делегации.

Държавният глава на Екваториална Гвинея и индийският му колега се обединиха около необходимостта да се насърчава сътрудничеството между двете страни в областта на телекомуникациите, селското стопанство, здравеопазването, търговията, минното дело и масло и промишлеността и енергетиката.

Точно както е планирано в програмата за посещението на президента на Индия, бяха подписани няколко споразумения в залата за пресконференции в народнияя дворец в присъствието на висши служители на държавата, както и няколко членове на правителството на Ню Делхи.