Среща на президента с генералния секретар на Международната федерация на правата на човека

Президентът на Републиката, Обианг Нгема Mбасогo, прие в аудиенция на 24-ти, в Народния дворец на Малабо, Пол Нсапу Мокулу , генерален секретар на Международната федерация за правата на човека и президент на Лигата на избирателите.

Срещата е послужила като възможност за двете личности да обменят мнения по въпросите, които са част от „ Международния колоквиум по правата на човека и на гражданското общество“, който се проведе наскоро за първи път в Екваториална Гвинея.

По време на тази среща, на която е присъствал  третия заместник министър-председател, отговарящ за правата на човека, Алфонсо Нсуе Мокуй , генералният секретар на Международната федерация за правата на човека е представил пред президента на Екваториална Гвинея  окончателния доклад за всички дейности , проведени в страната в продължение на три дни.