Президентът се среща с председателите на националния парламент

На 22 –ри май, в Народния дворец на Малабо, президентът на Републиката, Обианг Нгема Mбасогo, прие президентите на двете камари, които съставляват Националния парламент, Тереза Ефуа Асангоно и Дауденсио Мохаба Месу.​​

Във връзка с закриването на първата редовна сесия на Европейския парламент през тази година, държавният глава проведе среща с председателите на Сената и Камарата на депутатите, Тереза Ефуа Асангоно и Дауденсио Мохаба Месу.​​

Целта на срещата бе да се връчи на Обианг Нгема Мбасого доклада за работата, извършена през този първи период от сесиите и действията, които се планират да бъдат приложени по време на осмия парламентарен мандат.

Освен насоките, дадени от държавния глава за продължаване на укрепването на доброто функциониране на институциите, председателят ги поздрави и за ефективната работа на двукамерния парламент.