Приеми на Първата дама

Първата дама, Констансия Манге де Обианг, проведе няколко изслушвания  на 10-ти май. Сред приетите личности бе и съпругата на френския посланик в Малабо и Сол Пилар Алварес, мисионер на Мария Ауксилиадора.

Доктор хонорис кауза в социалните науки е започнала своята програма  с разговор  с жената на френския посланик в Малабо, Рита Констант, която се  занимава със социалните въпроси, по-специално тези, свързани с деца.

Констансия Манге де Обианг е приела и делегация на Мария Ауксилиадора, водена от сестра Пилар Алварес, дошла за да поиска подкрепа на първата дама да разширяване комплекса от Мария Ауксилиадора и изграждане на кариерен център за младите
Комисия, оглавявана от заместник-председател на CANIGE, Еулалия Eнво Бела, заедно със сенатор Мария Тереса Aворo Нгема, наред с други спътници, също са приети от първата дама, която са инфформирали за „ Конференция за икономическо лидерство , Мир и овластяване на африкански жени“ , проведена от 3-ти до 4-ти ноември 2017 г. в Дар Ес Салаам, столица на Танзания.