Дарение на първата дама на Асоциацията на жените борци на Кого

Асоциацията на жените борци на Кого е била облагодетелствана с 30 000 000 CFA франка, дарени на 13-ти  юни от Първата дама, Констансия Манге де Обианг.

Това дарение е резултат от искането на посочената асоциация за осъществяване на нейната търговска дейност. Тази група жени бойци от „Нана Мангуе“ работят в различни селскостопански сфери и техните подразделения.

Президентът на това сдружение поздрави почетния си президент, „Първата дама“ и пожела многобройните успехи.

В този акт заместник-генералният директор на кабинета Мари Пас Ажагоно Нкого представляваше Първата дама и делегатът на правителството,Симилиано Нсуе Енгоно , а от  Koго присъстваха ; делегатът на AASS, Петронила Ефутам Ондо и първи заместник-кмет, Салвадор Нхучума Нхучума, както и други ръководители на служби.