Координационна среща на Съвета на директорите на Министерството на информацията

На 21- ви юни, четвъртък бе проведево заседание на Управителният съвет на Министерството на информацията, пресата и радиото . Бяха анализирани четирите точки, които формираха дневния ред на срещата.

Срещата, координирана от началника на отдела, Еухенио Нзв Обианг, се проведе в заседателната зала на центъра за управление в Maлабо II.