Дарение на първата дама

Покровителката на най-уязвимите социални слоеве на Екваториална Гвинея и почетен председател на Комитета за подкрепа на Екваториалното дете (CANIGE), Констансия Манге де Обианг, предостави финансова подкрепа на най-нуждаещите се.

По-конкретно, седемнадесет пациенти с различни заболявания получиха дарение от Констансия Манге.

Заместник-генералният директор на кабинета на Първата дама, Марипаз Асагноно Нкого, от името на Първата дама, предаде чековете на болните, които  са потърсили помощ от Maнге де Обианг.

В своите разсъждения представителят на Първата дама насочи бенефициентите да използват средствата за подобряване на тяхното здраве.

Седемнайсетте пациенти са показали своята благодарност за това дарение от страна на Първата дама.