Работна закуска на президента на републиката

Съвпадайки с работата на 73-тото Общо събрание на Организацията на обединените нации, президентът на Републиката организира работна закуска, за да обсъди напредъка в постигането на предвидимо и устойчиво финансиране на упълномощените мандати на Африканския съюз.