Завръщането на президентската двойка от Конго

След честването на 50-годишнината от националната независимост в столицата , участващите делегации вече се завърнаха в съответните си страни.