Поздравления от генералния директор на ЮНЕСКО

Послучай 50-годишнината от Националната независимост на Екваториална Гвинея , Едуард Матоко изказа поздравления от името на Генералния директор на ЮНЕСКО, както и за приемствеността на наградата ЮНЕСКО и Екваториална Гвинея за насърчаване на научните изследвания в областта на науките за живота.