Второ заседание на Съвета на министрите

Министерският съвет бе свикан в сряда 14-ти от президент на Републиката, Обианг Нгема Мбасого  и продължи до около 12 часа на 15-ти ноември.