Дарение на Първа дама на сдружения на инвалиди

След отбелязването на 3-ти декември на Международния ден на хората с увреждания, на 4-ти, заместник-генералният директор на кабинета на първата дама, Мари Пас Асангоно Нкого, достави храна на сдруженията на хората с увреждания в Екваториална Гвинея, представлявайки първата дама Констансия Манге де Обианг.