Посещение на министър-председателя в социалните жилища в Сипопо

Министър-председателят на правителството, отговарящ за административната координация, Франсиско Паскуал Обама Асуе, посети в сряда, 27-ми февруари, част от социалните жилища в района на Сипопо, за да провери влошеното състояние, на част от неговите  подотдели.