Откриване на градския квартал Онгоно Есенг

По време на четвъртия провинциален етап на официалното си турне из цялата страна, където бяха посрещнати от властите на провинция Кие Нтем, Президентската двойка откри в петък, 1-ви март, новия градски квартал Онгома Есенг.

Актът е започнал с благодарност, изразена от представителя на този нов окръг, както и от министъра на благоустройството, жилищното строителство и градоустройството Диосдадо Нсуе Меджа. Цената на строителството в тази нова урбанизация и прилежащите им кметство, църква, здравен център, училище и двадесет социални жилища, наред с други сгради, възлиза на 5 260 милиона франка.