Среща на първата дама с президентите на горнaта и долната камара

Първата дама, Констансия Манге де Обианг, свика среща с председателя на Сената -Тереза Ефуа Асангоно и председателя на Камарата на депутатите Гауденсио Мохаба Месу. Изслушването се проведе на 26-ти март в Народния дворец на Малабо.