Държавният глава произнесе реч по повод годишнината на Икономическата и парична общност на Централна Африка

На 16 март ще се отбелязва 22-рата-годишнината на Икономическата и парична общност на Централна Африка (CEMAC). По този повод президентът на републиката направи изявление към хората от този географски район.

За да отбележи този ден , както е по традиция , Обианг Нгема Mбасого изнесе реч пред всички граждани на региона, на 15 март.

– “ Това е прекрасен повод, който служи за напомняне зрелостта на лидерите на държавите-членки, както и за осъзнаване предизвикателствата и възможностите за осигуряване на регионална интеграция“, започна речта си президентът.

След това, той се позова на масовата имиграция, пиратство, тероризъм, политически проблеми, икономическата криза и т.н., и някои от проблемите, които са преживели държави в региона, преди създаването на Икономическата и парична общност на Централна Африка, през 1994 г. От основаването на общността, народите и страните -членки са изпълнили „безпрецедентен старт в развитието на техните икономики“, както е посочено.