Президентът ратифицира Конвенцията на ООН срещу дискриминация в образованието

Ратифицирането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, от президента на републиката, е била одобрена единодушно от трите парламентарни групи, представени в Камарата на депутатите.

По време на сесията на ратификация, говорители на трите парламентарни групи са подчертали важността от факта страната да се присъедини към конвенцията – да подчертае готовността на правителството да зачита правата на човека като цяло, и недискриминационно образование в частност.

Положителната оценка на Екваториална Гвинея в Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), по отношение на образователния прогрес, свидетелстват за волята на изпълнителната власт да гарантира политики, които да улеснят културното развитие на Екваториална Гвинея.