Съвет на Министерството на икономиката

Съветът на Министерството на икономиката, планирането и публичните инвестиции ,се съвеща в петък ,13 май в Малабо, под председателството на министъра на този отдел, Еукарио Бакале Анге.

Общо осем точки са били разгледани в дневния ред на тази среща, включително представянето на пътната карта на Екваториална Гвинея; представянето на законодателния пакет; национална стратегия за статистическа разработка и доклада на Африканската харта за статистиката, приета на 4 февруари 2009 г., влезла в сила на 8 февруари миналата 2015; и доклада за дейността на главните дирекции, делегацията на регионалната и провинциалните делегациите на отдел на цялата национална територия.