Дарение на първата дама за болно дете

Като част от дейностите на първата дама на нацията, Констансия Манге де Обианг, във вторник, 11 октомври, тя е направила дарение на дете с микроцефалия. Съпругата на президента също така е приела в аудиенция лекарят и португалски бизнесмен, Мануел Сарайва.
Детето Иларио Йеге Мибуй е получил финансова подкрепа от повече от три милиона франка от първата дама на нацията за лечение на микроцефалия, наред с други патологии, от които страда и които му пречат да ходи.

По време на срещата с лекаря и португалски бизнесмен, Мануел Сарайва, който бе придружен от министъра на здравеопазването и социалните грижи, Саломон Нгема Oвоно, разговаряха по здравни въпроси.

В същото време, Констансия Манге бе придружена от генералния директор на кабинета си, Мария дел Пилар Aвомо Нгема.