Дарение на първата дама за жителите на Мока

Жителите на град Мока са получили на 5-ти януари голяма партида от хранителни продукти, дарени от първата дама на нацията Констансия Манге де Обианг, жест от страна на дамата, спечелили титлата доктор Хонорис кауза в социалните науки.

Първата дама направи това дарение на стойност повече от 15 милиона франка.
в съответствие с мотото на Демократическата партия на Екваториална Гвинея (PDGE) – „Направи добро и избегни злото“.
Есоно Мича Андонг Паскуал, от името на първата дама, е направил дарението на хранителните стоки в присъствието на общинските власти.
В своята реч по време на церемонията, той благодари за жеста на Констансия Манге от името на най- бедните слоеве на обществото, а също така изпрати коледни поздравления към първата дама от името на всички жители на Мока.