Daily Archives: 17.01.2017

Юридическо начало на 2017 година.

Държавният глава, Обианг Нгема Mбасого, председателства на 16-ти януари началото на церемонията на юридическата 2017-та година. В речта си припомни, че една от основите на Екваториална Гвинея е справедливостта, отразена в националното знаме като неизменна ценност за изпълнение на целите на държава.

Конферентния дворец на Сипопо бе избран за церемонията по откриването , на която присъства главния прокурор на републиката, Обианг Нгема Дейвид Еянг, за да представи годишния доклад.

В началото на речта си той припомни, че според Регулаторния Закон на прокуратурата, всяка година тази церемония се провежда. След това той продължи с представянето на баланса на дейности и въпроси , които касаят съдебната власт, като например увеличаването на престъпността и правораздаването.

Що се отнася до престъпността, той подчерта необходимостта от строгост в прилагането на закона и посочи, че нейното увеличение е заради консумацията на алкохол и наркотици, които сега са реална заплаха за младежта.