Държавният глава на срещата на Съвета на съдебната власт

След откриването на съдебната година в понеделник ,16-ти януари в град Сипопо (Малабо), на 18-ти януари членове на Съвета на висшата съдебната власт са се събрали под председателството на държавния глава, Обианг Нгема Mбасого.
Дейността на Съвета на висшата съдебната власт е била основната цел на тази среща, където лидерите на прокуратурата на Републиката; Върховният съд; Конституционния съд и директивата на Министерството на правосъдието, представиха различни гледни точки и предложения за съживяването на този орган, който в продължение на години работеше трудно.