Поздравително съобщение на президента до колегата му от Коморски острови

В съобщение с дата 29 юни, Президентът на Републиката поздрави Азали Асунами , Президент на Коморските острови и народи, по повод честването на Деня на независимостта на страната.