Среща на представителите на кметство на Малабо

На среща в град Малабо, на която са присъствали кметовете, заместник-кметовете, общинските съветници и техници от различни градски квартали на град Малабо , са били обсъдени общинските данъци .

Общинският съвет на Малабо призова за съдействието на данъкоплатците, защото без тях не може да се отговаря на минималните потребности на гражданите.